KATALOG STRON ISTNIEJE OD 2005 ROKU      PR 5       BL 3990K +      CF 43      TF 38

Fundacja Promocji Nowej Huty - szkolenia, turnusy, wycieczki

Projekt Hutnik BIS wspiera osoby niepełnosprawne organizując turnusy rehabilitacyjne, działa w obszarze statutu Fundacji Promocji Nowej Huty. Jest to kontynuacja działalności prospołecznej Spółdzielni Inwalidów Hutnik, działającej od 1958 roku. Współorganizujemy turnusy rehabilitacyjne z dotacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pełnopłatne wyjazdy indywidualne i zorganizowane, wczasy oraz szkolenia.
Turnusy rehabilitacyjne współfinansują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z zasobów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. O dotację może ubiegać się niepełnosprawny zamieszkały w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Osoby bezdomne i pozostający pod nieprzerwaną kuratelą MOPS aplikują o dofinansowanie w placówce właściwej dla miejsca pobytu.

Szczegóły strony https://fundacjanh.org/pl: