KATALOG STRON ISTNIEJE OD 2005 ROKU      PR 5       BL 3990K +      CF 43      TF 38

Przedszkole Płock - Baby Dream

Właściwy wybór rozwiązania w dziedzinie edukacji najmłodszych jest bardzo ważny. Prywatny żłobek Baby Dream to realizacja programu opiekuńczo-wychowawczy i edukacyjnego opartego o autorskie programy. Placówka przyjmie Twoje dziecko do lat 2, 5. Żłobek prywatny umożliwi kompleksowy rozwój Twojego dziecka. Działa w oparciu o organizację oddziałów dla dzieci zbliżonych wiekowo z uwzględnieniem wniosków rodziców oraz indywidualnych predyspozycji rozwojowych dzieci. Prywatne przedszkole służy pomocą rodzicom w rozpoznawaniu możliwości oraz potrzeb rozwojowych swoich dzieci. Umożliwi to wczesną interwencję specjalistyczną w przypadku problemów rozwojowych. Przedszkola w Płocku służą wzmocnieniu więzi emocjonalnych rodziców z dziećmi. Konsultują pracę z dzieckiem i uczą na prośbę rodziców w jaki sposób używać pomocy dydaktycznych w bieżącej pracy z dzieckiem.

Szczegóły strony www.babydream-plock.pl: